Bài hát Rino Gaetano - Gianna - Live Sanremo 1978 ( nhạc hiệu 360 độ thể thao )