SỔ ĐIỂM KỲ II LẦN KHOÁ 43 NĂM HỌC 2008 – 2009

 

HOTEN

BC

BHN

CNX

GD1

NN4

SL2

SLH

TI1

TL2

TB

Vũ Ngọc Anh          

 7

 6

 5

 5

 4

 7

 8

 7

 4

5.7

Võ Chí Công          

 7

 5

 3

 3

 6

 6

 7

 8

 4

5.4

Nguyễn Thị Thu Doan  

 6

 6

 9

 8

 6

 8

 9

 7

 5

7.1

Dương Thị Phương Dung

 7

 7

 8

 7

 6

 8

 7

 8

 5

7.0

Lê Văn Định          

 7

 6

 5

 5

 6

 6

 8

 6

 4

5.9

Nguyễn Minh Đức      

 7

 7

 8

 8

 9

 9

 7

 8

 7

7.8

Nguyễn Quang Đức     

10

 7

 5

 6

 7

 8

 9

 9

 3

7.1

Nguyễn Đức Dũng      

 6

 7

 2

 6

 7

 7

 7

 6

 3

5.6

Lê Hải Giang         

 7

 6

 3

 5

 4

 7

 8

 6

 4

5.3

Đoàn Thị Kiều Giang  

 8

 9

 6

 8

 7

 9

 9

 7

 6

7.5

Đỗ Văn Hai           

 6

 5

 3

 5

 5

 6

 7

 6

 4

5.1

Đỗ Bá Hoàng          

 6

 5

 5

 7

 6

 6

 7

 9

 5

6.2

Nguyễn Thị Huyền     

 9

 7

 6

 7

 4

 4

 8

 7

 7

6.4

Nguyễn Thị Hà        

 9

 8

 7

 8

 8

 9

 9

 9

 7

8.1

Trần Thị Hồng        

 9

 8

 8