SỔ ĐIỂM KỲ II LẦN KHOÁ 43 NĂM HỌC 2008 – 2009

By Lê Hữu Hưng

 

HOTEN

BC

BHN

CNX

GD1

NN4

SL2

SLH

TI1

TL2

TB

Vũ Ngọc Anh          

 7

 6

 5

 5

 4

 7

 8

 7

 4

5.7

Võ Chí Công          

 7

 5

 3

 3

 6

 6

 7

 8

 4

5.4

Nguyễn Thị Thu Doan  

 6

 6

 9

 8

 6

 8

 9

 7

 5

7.1

Dương Thị Phương Dung

 7

 7

 8

 7

 6

 8

 7

 8

 5

7.0

Lê Văn Định          

 7

 6

 5

 5

 6

 6

 8

 6

 4

5.9

Nguyễn Minh Đức      

 7

 7

 8

 8

 9

 9

 7

 8

 7

7.8

Nguyễn Quang Đức     

10

 7

 5

 6

 7

 8

 9

 9

 3

7.1

Nguyễn Đức Dũng      

 6

 7

 2

 6

 7

 7

 7

 6

 3

5.6

Lê Hải Giang         

 7

 6

 3

 5

 4

 7

 8

 6

 4

5.3

Đoàn Thị Kiều Giang  

 8

 9

 6

 8

 7

 9

 9

 7

 6

7.5

Đỗ Văn Hai           

 6

 5

 3

 5

 5

 6

 7

 6

 4

5.1

Đỗ Bá Hoàng          

 6

 5

 5

 7

 6

 6

 7

 9

 5

6.2

Nguyễn Thị Huyền     

 9

 7

 6

 7

 4

 4

 8

 7

 7

6.4

Nguyễn Thị Hà        

 9

 8

 7

 8

 8

 9

 9

 9

 7

8.1

Trần Thị Hồng        

 9

 8

 8

More...

Điểm tổng kết lần II khóa 44

By Lê Hữu Hưng

TTHOTENCL1GP1GP2HHNN2VSTBK1
1Trương Văn Cường      8898988.412
2Đào Phương Dung       10991010109.765
3Trần Văn Đăng         7767434.824
4Nguyễn Thị Giang      7778867.353
5Đinh Quang Giao       7999888.235
6Phạm Văn Hiệp         8558555.941
7Nguyễn Quang Huy      7567665.882
8Nguyễn Quốc Huy       5577545.353
9Trần Văn Huynh        76910877.588
10Nguyễn Ngọc Hân       7657846.235
11Nguyễn Thị Hạnh       78910988.588
12Đậu Văn Kiên          7679666.824
13Nguyễn Anh Hải Linh   7457645.765
14Bùi Hồng Linh         5437303.824
15Nguyễn Thành Luân     6758876.588
16Vũ Trường Lâm         7567736.059
17Nguyễn  Hoàng Minh    8588655.706
18Tạ Thị Nga            8689857.588
19Hoàng Thúy Nga        7109101099.235
20Đặng Thị Như          6567665.588
21Cấn Thị Ninh          8999988.706
22Đàm Nhật Quang        8679677.706
23Nguyễn Văn Quyền      6577756.235
24Nguyễn Dương Quân     5787756.059
25Trần Thị Thoan        7888857.471
26Nguyễn Thị Thuỷ       8657555.647
27Nguyễn Mạnh Thưởng    6677756.471
28Dương Văn Thành       75810777.412
29Nguyễn Thị Thúy       8989897.706
30Nguyễn Anh Toàn       7666635.588
31Ngô Thị Thu Trang     7989757.471
32Nguyễn Quang Trung    8666655
33Trần Quốc Trung       8477655.294
34Vũ Đức Tuyển          9999888.588
35Nguyễn Văn Tuấn       7588666.529
36Phạm Tú Uyên          88910778.059
37Nguyễn Văn Vinh       8567736.118

More...