KHOA Y SINH HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

By Lê Hữu Hưng

            KHOA Y  HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

More...

Giới thiệu về khoa Y học TDTT - Trường đại học TDTT I

By Lê Hữu Hưng

Khoa Y sinh học TDTT được thành lập vào 04/9/2007 gồm:
Trưởng khoa: Ths Lê Hữu Hưng - giảng viên môn Y học TDTT 

Chuyên viên: CN Trương Đức Thăng  và CN Nguyễn Thị Thùy Dương


Các giáo viên dạy  bộ môn Y Sinh gồm:
GS.TS. Lưu Quang Hiệp
TS. Vũ Chung Thủy

TS. Ngô  Văn Thược

TS. Lê Đức Chương
Ths. Lê Hữu Hưng
Ths. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Ths.Ngô Lan Phương

Ths.Đào Phương Chi

Ths. Bùi Quang Ngọc
CN NguyễnThuy Sinh

CN Nguyễn Đình Minh Quý 
CN Ngọ Thị Anh
BS.Tạ Đức Phượng

More...

Chào mừng bạn!

By Lê Hữu Hưng

 

 

Chào mừng bạn đến với blog của Khoa Y Học Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh!

More...